آموزش پیرایش مردانه اورجینال

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
+ ش 

نواب اربعه و دو نکته مهم

نکته اول :: نواب سوم قضيه جابلقا و جابلسا را پيش کشيد و نواب چهارم اعلان نمود که امام غيبت کرده و از انظار غايب گشته .,. و نکته دوم :: نواب اربعه با ساختن اين دروغ خواستند از تفرقه و انشقاق جلوگيري کنند ولي بعد از امام يازدهم بيست فرقه مختلف به وجود آمد که نام اين فرقه ها در قاموس ايقان درج است .,,,. جناب نعيم شاعر بهايي چه زيبا سروده اند :: گفتي آن شه به شهر جابلسا / يا به شهر دگر که جابلقااست / گر بود اين بنا به روي زمين / از چه بيرون ز نقشه دنيا است

نواب اربعه

حضرت عبدالبهاء در لوح جناب فاضل شيرازي درباره ادعاي کذب ابواب اربعه ميفرمايند : ( بشارات کتب آسماني ص??) در خصوص امام ثاني عشر استفسار نموده بوديد , اين تصور از اصل در عالم جسم وجود نداشته , بلکه حضرت امام ثاني عشر در حيز غيب بوده اما در عالم جسد تحققي نداشت , بلکه بعضي از اکابر شيعيان در آن زمان محض محافظه ضعفاي ناس چنين مصلحت دانستند که آن شخص موجود در حيز غيب را چنين ذکر نمايند که تصور شود در حيز جسم است

نواب اربعه

حضرت عبدالبهاء در باره نواب اربعه در لوح جناب صدر الصدور ميفرمايند : بعد از امام عسگري روساء ملاحظه کردند که بنياد اميد شيعه بکلي ويران خواهد شد و مايوس و مضمحل خواهند گشت . خواستند بوسيله اي نگهداري کنند لهذا کنايه و استعاره و مجاز و تاويل بکار بردند

نواب اربعه

حضرت بهاءالله درباره نواب اربعه ميفرمايند : ( بشارات کتب آسماني ص ?? ) ابواب اربعه سبب و علت گمراهي گشتند اگر آن حرفهاي کذبه از آن مطالع کذب ظاهر نمي شد نقطه وجود روح ما سواه فداه شهيد نمي گشت

اسامي نواب اربعه

نايب اول : ابو عمر و عثمان بن سعيد عمري . نايب دوم : پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد . نايب سوم : ابوالقاسم حسين بن روح . نايب چهارم : ابوالحسن علي بن محمد سمري است .,,,,,,,. در زمان نايب سوم شخصي بنام شلمغاني از اهل قريه شلمغان گفت که امام حسن عسگري ع فرزندي نداشت و با نواب مخالفت ورزيد , او را گردن زدند و خاکسترش را در رودخانه دجله ريختند .,. حضرت عبدالبهاء در لوح ملازاده تبريزي که بعربي است ميفرمايند : ترجمه :: عبدالله شلمغاني به بديع ترين معاني سخن گفت و آشکارا به ظهور خورشيد ساطع از افق ايران بشارت داد ولي ظالمان پست فترت خون او را هدر دادند و بهتاني بزرگ نسبت به او روا داشتند و به ظلمي عظيم او را به قتل رساندند ولکن خداوند او را از بهتان بري ساخت و براي او روح و ريحان مقرر داشت و اکنون در بهشت مقيم است و مقام بس رفيع دارد , خداوند درجاتش را در عالم بقا افزون کند و نعم و آلاء را برايش ارزاني دارد